leermiddelen

Informatie Profielmodulen

Voor het profiel BWI zijn leermiddelen voor de vier profielmodulen en een keuzevakken beschikbaar (kijk hier voor de keuzevakken).

  • Bouwproces en bouwvoorbereiding
  • Bouwen vanaf de fundering
  • Hout- en meubelverbindingen
  • Design en decoratie

Theorie hoofdstukken en Praktijkopdrachten

Loopbaanfilmpjes profielmodulen

Het Platform heeft bij elke profielmodule een loopbaanfilmpje laten maken. Het filmpje koppelt de praktijkopdrachten op school aan werkzaamheden in bedrijven. Omdat elke profielmodule een ander aspect van Bouwen, Wonen en Interieur behandelt, krijgen de leerlingen met de vier filmpjes ook een breed beeld van de mogelijkheden in de sector.

Het filmpje kan gebruikt worden aan het begin van een module om te laten zien wat de komende tijd aan bod komt, maar ook aan het einde in het kader van LOB.

De filmpjes zijn te vinden onder Voorlichting > LOB loopbaanfilmpjes.