leermiddelen

Informatie Profieldelen

Voor het profiel BWI zijn leermiddelen voor de vier profieldelen en een keuzevakken beschikbaar (kijk hier voor de beschikbare keuzevakken).

  • Bouwproces en bouwvoorbereiding
  • Bouwen vanaf de fundering
  • Hout- en meubelverbindingen
  • Design en decoratie

Overzicht Theorie eenheden en praktijkopdrachten van de profieldelen

Het Platform heeft bij elk profieldeel een loopbaanfilmpje laten maken. Het filmpje koppelt de pratijkopdrachten op school aan werkzaamheden in bedrijven. Omdat elk profieldeel een andere aspect van Bouwen, Wonen en Interieur behandelt, krijgen de leerlingen met de vier filmpjes ook een breed beeld van de mogelijkheden in de sector.

Het filmpje kan gebruikt worden aan het begin van een module om te laten zien wat de komende tijd aan bod komt, maar ook aan het einde in het kader van LOB.

De filmpjes zijn te vinden onder Voorlichting > LOB loopbaanfilmpjes.