leermiddelen

TIP: Begrijpend lezen in BWInet

Recentelijk kregen we de vraag van een docent welke hulpmiddelen er in BWInet zitten om te zorgen dat vmbo-leerlingen de stof kunnen begrijpen.

In de techniekwereld komen heel veel begrippen en handelingen voor die een leerling speciaal voor die wereld moet leren. En dan hebben we het niet alleen over bijvoorbeeld kim, strek of profielen stellen, maar ook allerlei basisgereedschap. Begrippen en handelingen waarvan het essentieel is dat de leerling dat weet. 

In BWInet zijn daar verschillende hulpmiddelen voor beschikbaar:

  • Een begrippenlijst (met stippellijn onderstreepte worden in de tekst.
  • Flipkaartjes voor begrippen en handelingen (aparte tegel in elke profielmodule).
  • Alle teksten kunnen voorgelezen worden. Dat geldt ook voor de toetsen.
  • Alle teksten zijn herschreven, zodat ze onder het taalniveau uitkomen waarover een BB leerling zou moeten beschikken.
  • Er wordt veel van afbeeldingen gebruik gemaakt en voor een aantal handelingen zijn er filmpjes.
  • Per profielmodule zijn er vier illustraties beschikbaar om moeilijke begrippen uit te leggen (ook als poster beschikbaar voor in het lokaal).
  • In ontwikkeling: korte filmpjes waarin basishandelingen voorgedaan worden.
  • De opdrachtenboekjes zijn qua layout herzien zodat ze rustiger ogen voor de leerling.
  • Aan de tekeningen voor de profielmodulen en de keuzevakken Meubelmaken, Interieurontwerp & Design en Duurzaam & Circulair bouwen zijn QR-codes toegevoegd, zodat de leerling snel en makkelijk de 3D tekening kan bekijken (geeft leerlingen meer inzicht in het werkstuk).

Mocht u opmerkingen hebben over deze hulpmiddelen of ideeën hoe we dat verder kunnen aanvullen, horen we dat graag.