leermiddelen

FAQ in animaties

Voor een aantal acties in BWInet zijn screencaptures (animaties direct van de handelingen) gemaakt.

Groep aanmaken en beheren
Deze screencapture laat zien hoe u een groepen kunt aanmaken en beheren. Klik hier.

Licenties beheren
Deze screencapture laat zien hoe u licenties aan een leerling toekent, van leerweg wisselt en intrekt (voordat de leerling eraan begonnen is). Klik hier.

Toets klaarzetten en beheren
Deze screencapture laat zien hoe u een eindtoets inplant, bekijkt, wijzigt en verwijdert. Klik hier

Toets inzien
Deze screencapture laat zien hoe u de vragen en antwoorden van een leerling voor toets kunt bekijken. Klik hier.

Extra toetspoging
Deze screencapture laat zien hoe u een extra poging kunt klaarzetten voor een tussentoets. Klik hier.