leermiddelen

Tekening lezen en schetsen

Zitten er tekeninglees en schetsopdrachten in de leermiddelen vmbo BWI?

Voor alle profielmodulen en een (groot) deel van de keuzevakken zijn tekeninglees opdrachten in de Community te vinden (met dank aan Henk van Noorloos).

Profielmodule 3, Hout- en meubelverbindingen, bevat een deeltaak over tekening lezen. In deze module wordt tekening lezen uitgelegd gericht op meubelmaken. Ook in de andere modules komt het in de theorie voor, zij het beknopt.

Verder wordt tekeninglezen toegepast bij het uitvoeren van de praktijkopdrachten: leerlingen moeten bijvoorbeeld hoeveelheden uit de tekening halen voor het maken van de materiaalstaat en ook komen er bij de praktijkopdracht vragen over de tekening voor.

Wat betreft het schetsen: bij een aantal praktijkopdrachten zit een schetsopdracht en / of een tekenopdracht. De opdrachten zijn meestal te vinden in het stuk werkvoorbereiden. Het uitgangspunt bij het ontwikkelen van de lesstof is 1 schets en 2 CAD tekeningen per module.