leermiddelen

Tekening lezen en schetsen

Zitten er tekeninglees en schetsopdrachten in de leermiddelen vmbo BWI?

Tekeninglezen
In profielmodule 3, Hout- en meubelverbindingen, is een deeltaak over tekeninglezen opgenomen. In deze module wordt tekening lezen uitgelegd gericht op meubelmaken. Ook in de andere modules komt het in de theorie voor, zij het beknopt.

Verder wordt tekeninglezen toegepast bij het uitvoeren van de praktijkopdrachten. Leerlingen moeten bijvoorbeeld hoeveelheden uit de tekening halen voor het maken van de materiaalstaat en ook komen er bij de praktijkopdracht vragen over de tekening voor.

Als extra lesmateriaal zijn voor alle profielmodulen en een groot deel van de keuzevakken tekeninglees opdrachten in de Community te vinden.

Schetsen
Bij een aantal praktijkopdrachten zit een schets- en / of een tekenopdracht. De opdrachten zijn meestal te vinden in het onderdeel werkvoorbereiden. Het uitgangspunt bij het ontwikkelen van de lesstof is 1 schets en 2 CAD tekeningen per module.