leermiddelen

FAQ Licenties: bestellen, levering en beheer

Aankopen van licenties
Leerling licenties zijn te bestellen als set voor de vier profielmodulen, voor losse profielmodulen en voor keuzevakken. Na aankoop worden de licenties automatisch toegevoegd aan de leeromgeving. De licenties aangekocht voor een profielmodule set worden gesplitst in losse licenties per profielmodule. Licenties zijn leerweg onafhankelijk. Meer informatie over bestellen van de leermiddelen leest u hier.

Licenties toekennen
De docent klikt op het bolletje bij de juiste module achter de naam van de leerling. De button kleurt, waarmee de licentie toegekend is.  

Leerling ziet module niet
Controleer of de licentie toegekend is. Is dat het geval controleer dan of de leerling in een groep zit (de leerling moet aan een (willekeurige) groep toegekend zijn om de modulen te zien).

Licenties ontkoppelen
De docent klikt op te ontkoppelen licentie, de button kleurt leeg, waarmee de licentie ontkoppeld is. Dit kan alleen als de leerling nog niet aan de module begonnen is.  

Licenties automatisch vastgeklikt aan leerling
De licenties worden automatisch vastgeklikt aan de leerling als de leerling voor de eerste keer met de module aan de slag gaat. In principe zijn vastgeklikte licenties in gebruik bij een leerling. Mocht er een reden zijn om deze licentie opnieuw te gebruiken, neem dan contact op met de supportdesk. 

Geldigheidsduur aan leerling toegekende licentie
Een aan een leerling toegekende licentie is leerlinggebonden geldig gedurende zijn hele opleiding. Standaard staat de duur ingesteld op 30 maanden, maar dat is kosteloos te verlengen via de supportdesk. Samengevat: een leerling heeft voor een vaste prijs gedurende de hele opleiding toegang tot het lesmateriaal.

Een leerling kan gelijktijdig van meerdere modules gebruik maken. De enige voorwaarde is dat de leerling over een licentie voor de module beschikt.

Bestellen voor niet-BWI leerlingen
Er is geen verschil tussen het bestellen van modulen voor BWI of niet BWI leerlingen. Zowel lid- als niet-lidscholen kunnen leermiddelen bestellen. Lidscholen krijgen ongeveer 25% korting op de prijs.

Leeromgeving per school
Elke school krijgt de beschikking over haar eigen gepersonaliseerde omgeving. Na uw aanmelding om gebruik te willen maken van de leermiddelen neemt klantsupport contact met u op over het aanmaken van deze omgeving en toegang voor docenten. Leerlingen en andere docenten kunt u daarna zelf aanmaken (met de hand, via Entree login of via een bulkbestand). Licenties voor leerlingen bestelt u in de webshop en worden vervolgens automatisch in uw leeromgeving gezet.

De theorieomgeving in BWInet is webgebaseerd, er hoeft niets geïnstalleerd te worden op school. Docenten en leerlingen hebben 24/7 op elke locatie waar internet is toegang tot BWInet. We adviseren Chrome als browser of Edge vanaf versie 84.

Vragen over licenties, leveringen, facturen en meer
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de supportdesk op 088 0808 838 of platform@vmbo-bwi.nl.