leermiddelen

FAQ Licenties bestellen, levering en beheer

Aankopen van licenties voor leerlingen
Leerling licenties zijn te bestellen als set voor de vier profielmodulen, voor losse profielmodulen en voor keuzevakken. Na aankoop worden de licenties automatisch toegevoegd aan de leeromgeving. De licenties aangekocht voor een profielmodule set worden gesplitst in losse licenties per profielmodule. Licenties zijn leerweg onafhankelijk. Meer informatie over bestellen van de leermiddelen leest u hier.

Aankopen van licenties voor docenten
Als docent heeft u geen licentie nodig, u heeft automatisch inzicht in alle theoriemodulen. Momenteel ziet u alleen modulen waar u licenties voor leerlingen voor aangekocht heeft. Wilt u inzicht in andere modulen, neem dan contact op met de supportdesk en we voegen ze aan uw leeromgeving toe. 

Licenties voor Basisveiligheid, Startmodule en Extra bestanden
Het leermiddel Basisveiligheid, de module net extra bestanden en de Startmodule zijn kosteloos beschikbaar in BWInet voor alle lidscholen die van de leermiddelen van vmbo BWI gebruik maken. De licentie van deze modulen kunt ze gewoon aan de leerlingen toekennen. Voor lidscholen die niet van BWInet gebruik maken is Basisveiligheid beschikbaar in de e-learning portal van het Platform (vmbo-bwi.nl/e-learning).

Licenties voor SketchUp
Licenties voor het SketchUp lesmateriaal (van een externe aanbieder) is beschikbaar via de webshop van het Platform. Na het bestellen worden de licenties zichtbaar in de leeromgeving van de docent en kan hij/zij ze koppelen aan leerlingen net zoals andere licenties. Bij dit product zit geen papieren materiaal. Docenten kunnen het lesmateriaal voor SketchUp kosteloos inzien (zie item hierboven 'Aankopen van licenties voor docenten'). SketchUp is via het Platform alleen beschikbaar voor gebruikers van BWInet.

Aankopen licenties voor verschillende locaties / scholen
Het is mogelijk licenties aan te kopen voor meerdere scholen (met een ‘eigen’ BWInet en een eigen relatienummer bij het Platform), Stuur een mail aan het Platform voor welke scholen / locaties u wilt bestellen, dan voegen we dat aan uw bestelproces toe. U plaatst dan een aparte bestelling per school / locatie en geeft bij die bestelling op naar welke school / locatie de bestelling moet. Het Platform houdt zich om administratieve redenen het recht voor het verzoek te weigeren.

Licenties per ongeluk verkeerd besteld
Neem bij een verkeerde bestelling contact op met de supportdesk.

Licenties toekennen
De docent klikt op het bolletje bij de juiste module achter de naam van de leerling. De button kleurt, waarmee de licentie toegekend is. Opmerking: de leerling ziet de module alleen als hij/zij ook aan een (willekeurige) groep toegevoegd is. Deze screencapture laat zien hoe u licenties aan een leerling toekent, van leerweg wisselt en intrekt (voordat de leerling eraan begonnen is).

Leerling ziet module niet
Controleer of de licentie toegekend is. Is dat het geval controleer dan of de leerling in een groep zit (de leerling moet aan een (willekeurige) groep toegekend zijn om de modulen te zien). Ziet de leerling de module dan nog niet, dan verzoeken we u om de volgende punten te checken :

  • Gebruikt u de juiste URL: vmbo-bwinet.nl
  • Werken andere internetpagina’s wel?
  • Gebruik bij voorkeur Google Chrome of Microsoft Edge vanaf versie 84

Docent ziet module niet
De leeromgeving van het Platform bevat alle beschikbare modulen, maar u ziet standaard alleen de modulen waar uw leerlingen licenties voor hebben. Wilt u een andere module inzien, mail naar platform@vmbo-bwi.nl en we voegen die toe.

Licenties ontkoppelen / deactiveren
De docent klikt op te ontkoppelen licentie, de button kleurt leeg, waarmee de licentie ontkoppeld is. Dit kan alleen als de leerling nog niet aan de module begonnen is.  

Licenties automatisch vastgeklikt aan leerling
De licenties worden automatisch vastgeklikt aan de leerling als de leerling voor de eerste keer met de module aan de slag gaat. In principe zijn vastgeklikte licenties in gebruik bij een leerling. Mocht er een reden zijn om deze licentie opnieuw te gebruiken, neem dan contact op met de supportdesk.

Licentie wisselen van BB naar KB of andersom
U kunt zelf een licentie op elk moment omzetten van BB naar KB of andersom. Ga naar het licentiescherm, klik de licentie bij de leerling aan en zet de leerweg om. De voortgang wordt verplaatst naar de nieuw gekozen leerweg en gereset, op de toetsen na.

Leerling overzetten naar een andere school
Als een leerling naar een andere school gaat kunt u via platform@vmbo-bwi.nl de licenties en voortgang van de leerling over laten zetten naar de nieuwe school. We hebben dan nodig: naam leerling, groep, oude schoolnaam, nieuwe schoolnaam en oude en nieuwe docentnaam. 

Geldigheidsduur aan leerling toegekende licentie
Een aan een leerling toegekende licentie is leerlinggebonden geldig gedurende zijn hele opleiding. Standaard staat de duur ingesteld op 30 maanden, maar dat is kosteloos te verlengen via de supportdesk. Samengevat: een leerling heeft voor een vaste prijs gedurende de hele opleiding toegang tot het lesmateriaal.

Een leerling kan gelijktijdig van meerdere modules gebruik maken. De enige voorwaarde is dat de leerling over een licentie voor de module beschikt.

Bestellen voor niet-BWI leerlingen
Er is geen verschil tussen het bestellen van modulen voor BWI of niet BWI leerlingen. Zowel lid- als niet-lidscholen kunnen leermiddelen bestellen. Lidscholen krijgen ongeveer 25% korting op de prijs.

Weergave deeltaken (hoofdstukken)
Een module bestaat uit een aantal deeltaken (hoofdstukken). U kunt de deeltaken zien door op '>' te klikken achter de titel van de module. Met de button naast het pijltje kunt u vervolgens wisselen tussen blok of lijst weergave.  

Handleiding
In dit artikel vindt u u een filmpje en PowerPoint met uitleg en stappenplannen over inloggen, aanmaken groepen en leerlingen, e.d.

Vragen over licenties, leveringen, facturen en meer
Heeft u vragen die niet bij de FAQ staan? Neem dan contact op met de supportdesk op 088 0808 838 of platform@vmbo-bwi.nl.