leermiddelen

BWInet: Info nieuwe gebruikers

Wat wordt digitaal en wat op papier aangeboden?
Theorie en toetsing wordt digitaal aangeboden, praktijkopdrachten als folio (papier). Mocht in de toekomst een brede wens ontstaan om praktijkopdrachten digitaal aan te bieden, dan wordt dat besproken.

Leeromgeving per school
Elke school krijgt de beschikking over haar eigen gepersonaliseerde omgeving. Na uw aanmelding om gebruik te willen maken van de leermiddelen neemt klantsupport contact met u op over het aanmaken van deze omgeving en toegang voor docenten. Leerlingen en andere docenten kunt u daarna zelf aanmaken (met de hand, via Entree login of via een bulkbestand). Licenties voor leerlingen bestelt u in de webshop en worden vervolgens automatisch in uw leeromgeving gezet.

De theorieomgeving in BWInet is webgebaseerd, er hoeft niets geïnstalleerd te worden op school. Docenten en leerlingen hebben 24/7 op elke locatie waar internet is toegang tot BWInet. We adviseren Chrome als browser of Edge vanaf versie 84.

Hoe gebruiksvriendelijk is de nieuwe omgeving voor docenten?
In de docentenmodule worden de vorderingen bijgehouden en daar kan de docent steeds dieper in detail zien wat de leerlingen hebben gedaan en wat ze nog moeten doen. Licenties kunnen via een matrix aan leerlingen toegekend worden. Tussentoetsen, een oefen-eindtoets en eindtoets zijn geïntregreerd.

Hoe gebruiksvriendelijk is de methode voor leerlingen?
De leerling bepaalt zelf zijn route door de leerstof. Bij de theorie is er gesproken tekst ter ondersteuning, de leerling bepaalt zelf of hij wil lezen, horen of beide. Bij de praktijkopdrachten is er een stap voor stap handleiding met foto’s, zodat leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen werken. Voor de modules en keuzevak zijn inleidende filmpjes beschikbaar om het geheel in een context te plaatsen. 

Is de lesstof voor BB en KB/GL los van elkaar of geheel / gedeeltelijk hetzelfde?
Het lesmateriaal voor BB en KB/GL heeft een onderscheidende steunkleur, maar als BB en KB/GL leerlingen hetzelfde moeten leren, zal de inhoud vergelijkbaar zijn. Daar waar ze verschillende dingen moeten leren, zal het verschillen.

Is er één licentieprijs per leerling per module ongeacht hoe lang ze op school zitten?
De docent kan uit de beschikbare profielmodulen en keuzedelen vrij shoppen en bestellen wat nodig is. Het maakt voor de prijs niet uit welke profielmodulen en/ of keuzedelen per leerling besteld worden en hoe lang ze ervan gebruik moeten maken.

Is het mogelijk losse profielmodulen of keuzevakken te bestellen?
Ja, het is mogelijk om losse delen te bestellen, tegen dezelfde prijs.

Kan in het eerste of tweede leerjaar al gestart worden met het lesmateriaal? En hoe zit het dan met de kosten?
Het is mogelijk om al in het tweede jaar te beginnen met de lesstof. Een licentie voor een module is leerling-gebonden voor de hele opleiding; het maakt voor de kosten dus ook niet uit als een leerling blijft zitten. Uitgangspunt is dat per leerling een module eenmaal betaald wordt.

Hoe is de verdeling van de onderwerpen in het examenprogramma over theorie en praktijk?
Dit schema is beschikbaar voor de vier profieldelen en een groot aantal keuzevakken.

Zijn er meer toetsen om leerlingen goed voor te bereiden op de afsluitende toets?
In de leeromgeving zijn tussentoetsen en een afsluitende oefentoets te vinden. De tussentoetsen zijn (deels) ook in de Community te vinden, maar dan met open in plaats van meerkeuze vragen.

Bestaat er ook een module-overstijgende toets, ter voorbereiding op het centrale examen?
In BWInet is in de module 'Extra opdrachten . . ' een eindtoets over PM1 - 4 te vinden voor BB en KBGL. Als gebruiker van BWInet krijgt u een onbeperkt aantal leerlinglicenties voor deze module. Ter voorbereiding op het cspe kunt u verder gebruik gemaakt worden van oude minitoetsen op de site van Cito. 

Waar kan ik de losse bestanden (zoals AutoCad bestanden) vinden?
De losse bestanden staan in de module 'Extra bestanden . . . ' die standaard voor docenten beschikbaar is in BWInet.

Dekken de leermiddelen het gehele examenprogramma?
De theorie en praktijk is gebaseerd op een matrix die het hele examenprogramma afdekt. Om zeker te zijn dat een leerling ook daadwerkelijk het hele examenprogramma gedaan heeft, moet wel alle theorie doorgenomen zijn en alle praktijkopdrachten gedaan.

Is er een taxonomie gebruikt voor de toetsen (goede verdeling van vragen in een toets)?
Een taxonomie zorgt ervoor dat toetsvragen goed verdeeld worden over verschillende categorieën en vraagsoorten, zodat een evenwichtige toets ontstaat. Daar is rekening mee gehouden, maar er geen specifieke taxonomie (RTTI, Bloom, Taxonomie Romiszowski, e.a.) op losgelaten.

Kunnen de mappen die bij een profielmodule set zitten ook los besteld worden?
Ja, deze zijn bestelbaar via de webshop. Bij een set profielmodulen wordt een map bijgeleverd, voor losse delen is de map tegen kostpijs te bestellen (á 4 euro).

Hoe wordt gegarandeerd dat de inhoud actueel is en blijft?
Het materiaal wordt regelmatig herzien en aangevuld met de nieuwste ontwikkelingen in de sector en feedback uit het onderwijsveld (vmbo en mbo). Het bedrijfsleven en de ontwikkelcentra van branches worden hierbij actief betrokken. Aanpassingen zijn substantieel en regulier begroot.

Waaruit blijkt dat de leermiddelen modern en beroepsgericht zijn?
Het aanbod bestaat uit inspirerende praktijkopdrachten. De leerlingen nemen de eindresultaten graag mee naar huis. Het didactisch model is makkelijk inzetbaar in de onderwijspraktijk en aan te passen aan de inhoudelijke visie van de school. De theoretische kennis word digitaal aangeboden, voorzien van veel beeldmateriaal. Tussen de theorie worden controlevragen gesteld, de leerling krijgt direct feedback. Er is veel beeldmateriaal en er zijn duidelijke instructievoorbeelden.

Tips

  • Laat leerlingen oortjes gebruiken als ze met de digitale middelen op school aan de slag gaan. Dan kunnen ze teksten waar ze moeite mee hebben laten voorlezen zonder dat andere leerlingen er last van hebben
  • U kunt leerlingen al in het 2e jaar laten starten. Dat biedt een mooie kennismaking met BWI en biedt (tijds)ruimte in het 3e en 4e jaar. Licenties blijven gedurende hun hele verblijf op school geldig, ook als ze in het tweede jaar starten en/of in een van de jaren doubleren.