leermiddelen

Beoordeling praktijkopdrachten met Rubrics

Beoordeling praktijkopdrachten met Rubrics

Hoe bepaalt u welk cijfer een leerling krijgt voor een praktijkopdracht? Op basis van zijn werkhouding? Het proces? Of het eindproduct en de vaardigheden van de leerling? Een specifiek, duidelijk en snel in te vullen beoordelingsmodel helpt u met een valide en betrouwbare beoordeling.

Op de Landelijke Dag in 2022 is een eerste aanzet gegeven voor een nieuw beoordelingsmodel voor de praktijkopdrachten in de vorm van Rubrics. In de drukbezochte workshop gaven docenten inzicht in wat zij belangrijk vinden in een beoordelingsformulier. De tips en tops uit de discussie zijn meegenomen in de uitwerking. De Rubrics voor de praktijkopdrachten voor de profielmodulen zijn vanaf zomer 2023 beschikbaar.

Download hier een voorbeeld voor de Rubric van een praktijkopdracht.

De Rubric omvat een aantal algemene onderdelen, zoals werkhouding en werkvoorbereiding. Deze zijn aangegeven met de kleuren blauw, geel en roze (samen 1/3 van het cijfer). Het groene gedeelte bevat punten die met vaardigheden te maken hebben (2/3 van het cijfer).

De Rubric wordt zowel door de leerling als docent ingevuld, mits is voldaan aan de voorwaardelijke eisen. Tot slot worden de punten bij elkaar opgeteld en met een tabelletje omgerekend naar een cijfer.

De Rubrics voor de profielmodulen worden gebundeld in een boekje dat u vanaf 1 juni 2023 kosteloos kunt bestellen in de webshop voor de leermiddelen. We zijn benieuwd wat u ervan vindt. Mocht u al een reactie willen geven? Graag! Dat mag naar platform@vmbo-bwi.nl