leermiddelen

Keuzevakken

Voor het profiel BWI zijn leermiddelen voor de volgende keuzevakken beschikbaar:

 • K01 Constructieve aansluitingen en afwerking
 • K02 Schoonmetselwerk
 • K03 Schilderen en afwerken van houtachtige en steenachtige ondergronden
 • K04 Interieurbouw, stands en betimmeringen
 • K06 Gevelopeningen
 • K07 Daken en kapconstructies
 • K09 Bouwmethoden en Bouwstijlen (nieuw per juni 2018)
 • K11 Scheidingswanden (nieuw per november 2018)
 • K12 Wandafwerking
 • K16 Meubelmaken
 • K19 Interieurontwerp en design
 • NK (K20) Tegelzetten (nieuw per oktober 2018)

In de planning voor ontwikkeling staan de volgende keuzevakken (opleverdatum onder voorbehoud):

 • K05 Bouwkundig onderhoud en renovatie (maart 2019)
 • K17 Bouw- en Woonrijp maken (februari 2019)

In 2019 is verder de ontwikkeling van twee additionele keuzevakken gepland, Terreinafwerking en Meubelstofferen. Meubelstofferen is een nieuw keuzevak. De aanvraag voor goedkeuring van dit examenprogramma ligt nog bij het ministerie; als dat goed verloopt wordt dit keuzevak in de loop van 2019 opgeleverd.

Voor de keuzevakken Bouw- en woonrijp maken en Terreinafwerking kunnen tijdelijk de leermiddelen gebruikt worden die eerder in opdracht van het Platform ontwikkeld zijn voor de pilot Infra. Deze dekken 80% van beide keuzevakken af. Kijk hier voor meer informatie.

Overzicht Theorie eenheden en praktijkopdrachten van keuzevakken
Constructieve aansluitingen en afwerking
Daken en kapconstructies
Schilderen en afwerken van houtachtige en steenachtige ondergronden
Meubelmaken

Overzicht Theorie eenheden en praktijkopdrachten van de keuzevakken
Schoonmetselwerk
Interieurontwerp en design
Gevelopeningen
Interieurbouw, stands en betimmeringen

Overzicht Theorie eenheden en praktijkopdrachten van de keuzevakken
Bouwmethoden en bouwstijlen
Scheidingswanden
Wandafwerking
Bouw- en woonrijp maken

Overzicht Theorie eenheden en praktijkopdrachten van de keuzevakken
Tegelzetten