leermiddelen

2020 BWInet: tips Entree koppeling

2020 BWInet: tips Entree koppeling

Leerlingen en docenten kunnen in de nieuwe leeromgeving van het Platform inloggen met het account van hun ELO. In dit bericht leest u hoe u dat doet, hoe u automatisch extra gegevens mee kunt nemen en hoe u de leeromgeving koppelt aan uw ELO.

Hoe leerlingen in te laten loggen via Entree

Leelingen kunnen inloggen in Entree via de Kennisnet button op de homepage van de leeromgeving. Let op: als leerlingen al bestaan in de de nieuwe leeromgeving moet u ze eerst laten inloggen en dan vanuit hun account koppelen. Anders worden er TWEE gebruikers aangemaakt. Geheel nieuwe leerlingen (die dus nog niet in de nieuwe leeromgeving bestaan) kunnen aangemaakt worden door direct de eerste keer op de Kennisnet button te klikken. In de checklist in dit artikel leest u hoe u dit doet. 

Automatisch meenemen achternaam, tussenvoegsel en mailadres 

Als u uw leerlingen laat inloggen via Entree, dan kunnen de achternaam, tussenvoegsel en de mailadressen van de leerlingen ook meegenomen worden.

Kennisnet / Entree geeft standaard i.v.m. AVG wetgeving alleen de hoogstnodige gegevens door. Voor de achternaam, tussenvoegsel en het mailadres moet u apart toestemming geven. Het is omwille van eenvoud handig dat deze gegevens gelijk meegenomen worden en automatisch bij het account komen te staan.

U geeft Kennisnet toestemming om achternaam, tussenvoegsel en mailadres ook door te geven met onderstaand formulier. Vul dat in en stuur het aan het adres / mailadres vermeld op het formulier. Nadat Kennisnet het formulier verwerkt heeft, wordt deze gegevens voortaan automatisch meegestuurd.

Kennisnet formulier uitbreiding attibuten >>

Koppelen leeromgeving aan ELO

Neem de volgende link in de ELO op: https://vmbo-bwinet.nl/sso/channel/2/redirect. Door hierop te klikken wordt je gevraagd om je gebruikersnaam en wachtwoord van de ELO in te voeren of wordt je direct ingelogd bij VMBO BWInet (als je al in de ELO ingelogd bent).