leermiddelen

TIP: Inloggen met Entree (Kennisnet)

TIP: Inloggen met Entree (Kennisnet)

Leerlingen en docenten kunnen in BWInet inloggen met het account van hun ELO. Dat gaat via de Entree koppeling van Kennisnet. Hieronder leest u hoe u dat doet en hoe u de ELO inlog koppelt aan BWInet.

Hoe leerlingen in te laten loggen via Entree
'Entree' is een dienst van Kennisnet. Leerlingen kunnen inloggen met Entree door te klikken op de Kennisnet button op de homepage van BWInet.

  • Let op: als leerlingen al in BWInet staan moet u ze eerst laten inloggen op de oude manier (met gebruikersnaam en wachtwoord). Laat de leerling na inloggen naar zijn profiel gaan (rechtsboven in BWinet) en klikken op 'Kennisnet koppelen'. Anders worden er TWEE gebruikers aangemaakt.
  • Leerlingen die nog helemaal niet in BWInet staan worden aangemaakt als ze de eerste keer direct op de Kennisnet button klikken. In de checklist in deze presentatie leest u hoe u dit doet. 

Automatisch meenemen achternaam, tussenvoegsel en mailadres 
Standaard wordt in de koppeling via Entree alleen de voornaam en een inlogcode doorgegeven. Om leerlingen beter te kunnen identificeren vraagt het Platform bij Kennisnet extra gegevens op. Dat betreft de achternaam en het schoolmailadres van de leerling.

  • het mailadres wordt gebruikt als unieke inlog en wordt tevens gebruikt om mee te communiceren.
  • de achternaam is om meerdere leerlingen met dezelfde voornaam van elkaar te onderscheiden en, omdat het de naam van de leerling is die door de hele school gebruikt wordt, om misverstanden te voorkomen bijvoorbeeld bij het overnemen van cijfers.

Vanwege AVG-wetgeving mag Kennisnet de achternaam, tussenvoegsel en mailadres alleen doorgeven als u toestemming gegeven heeft. U doet dat met onderstaand formulier. Per 2023 kunnen leerlingen zonder deze toestemming niet meer inloggen via Entree. 

Kennisnet formulier uitbreiding attibuten »

De volgende foutmelding wordt getoond als u inlogt zonder dat het formulier verwerkt is. Neem dan contact op met het Platform op 088 0808 838 of platform@vmbo-bwi.nl.

Entree inlog geen ARP formulier

Koppelen leeromgeving aan ELO
Neem de volgende link in de ELO op: https://vmbo-bwinet.nl/sso/channel/2/redirect

Inloggen via Entree lukt niet.
Soms lukt het niet om goed in te loggen via Entree. Als u inlogt met Entree, wordt er een koppeling gemaakt tussen het ELO van de school en BWInet via Kennisnet. Als inloggen via de ELO niet lukt heeft dat vaak te maken met de ‘omweg’ via Kennisnet. Kennisnet heeft een apart telefoonnummer dat door iedereen die problemen heeft met inloggen gebeld mag worden, ook door docenten en leerlingen.

Het Platform kan u vaak niet goed helpen om de Kennisnetproblemen op te lossen. Heeft u problemen met 'login met kennisnet' dan adviseren we u dit nummer te bellen, Kennisnet kan dan direct met u meekijken.

Het nummer is: 0800 321 22 33

Verwerkingsovereenkomst
Scholen kunnen van ons desgewenst een verwerkersovereenkomst (AVG-verklaring voor organisaties) krijgen dat we zorgvuldig met de gegevens omgaan.