leermiddelen

TIP: Becijfering bij af- en opstromers

TIP: Becijfering bij af- en opstromers

Het komt bij elke school wel eens voor dat leerlingen na het derde leerjaar afstromen van KB naar BB of andersom. Maar vaak hebben die leerlingen in het derde leerjaar cijfers gehaald die meetellen voor het diploma. Hoe ga je om met die cijfers?

Omrekenen, waar veel scholen aan denken mag niet. Je kunt immers niet zomaar zeggen dat een 5 op KB een 6 op BB is. Maar wat dan wel?

Het is simpeler dan je denkt. Zet in het PTA dat eenmaal behaalde SE-cijfers van kracht blijven als een leerling zakt of van niveau wisselt. Dan kunnen namelijk alle cijfers blijven staan. Je laat dan de KB-cijfers voor de behaalde modulen of keuzevakken precies zo staan als ze behaald zijn. Dat geldt voor elk behaald SE-cijfer.

Andersom geldt voor een leerling die van BB naar KB gaat hetzelfde. Echter: je moet deze leerlingen nog wel een SE laten doen in de onderdelen die verschillen tussen BB en KB (van een KB-leerling wordt meer verwacht dan van een BB-leerling). In principe hoeft die leerling niet een heel SE over te doen, maar wel de onderdelen die typerend zijn voor KB. Als je dat de leerling niet laat doen, dan is het vak afgesloten op BB-niveau en krijgt de leerling een BB-diploma (omdat je altijd het diploma krijgt van de laagste leerweg waarin de leerling een willekeurig vak afgesloten heeft).

Een BB-leerling mag overigens altijd onderdelen (dus ook losse keuzevakken) op KB-niveau afsluiten.

CSPE in derde leerjaar
Een vergelijkbare situatie doet zich voor als een derdejaarsleerling het CSPE KB doet en een goed cijfer haalt. Maar vanwege andere (SE-)cijfers stroomt de leerling in het vierde leerjaar af naar BB. OCW zei eerder dat bij wisseling van de leerweg al behaalde CE-cijfers zouden vervallen (en deze leerling dus opnieuw CSPE zou moeten doen), maar dat zou dan wel mogen op KB-niveau. Dit viel niet uit te leggen en hiervan zegt OCW nu dat het KB-cijfer kan blijven staan.

Als een leerling het CSPE op BB-niveau afgesloten heeft en naar KB opstroomt, moet het CSPE opnieuw gedaan worden. Dat heeft te maken met het ontbreken van KB-vaardigheden in het CSPE-BB en de onmogelijkheid om alleen het KB-onderdeel apart af te sluiten. Tip: als je twijfelt over het niveau, laat de leerling dan het KB-CSPE doen. Dit levert ook nog op dat het CSPE in het uiterste geval 3x gedaan mag worden (KB, her-KB en BB). 

Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op met het Platform en vraag naar Cor de Ridder.