leermiddelen

FAQ (Eind)toetsen taxonomiën (uitleg)

Een taxonomie is een manier van classificeren van (in dit geval) lesstof. In het voortgezet onderwijs wordt RTTI (Reproductie, Toepassen 1, Toepassen 2 en Inzicht) veel gebruikt. 

Een van de ontwikkelaars van de lesstof zegt over taxonomiën:

" Voor beroepsgericht onderwijs gebruiken we liever de taxonomie van Romiszowski, maar eigenlijk gaat het er voor ons leermiddel vooral om dat er niet alleen feitenkennis / reproductie gevraagd wordt, maar ook toepassen en inzicht.

In de toetsen uit de toetsenbank wordt veel naar reproductie / feitenkennis gevraagd, zo ook in de lesstof in BWInet. Maar uiteraard zitten er ook toepassingsvragen bij. Er is geen kruisjeslijst per toetsvraag waarin we de rubriek uit de taxonomie aankruisen. 

Overigens krijgen we van docenten de meeste opmerkingen over de toepassingsvragen in de toetsen. Je ziet bij Cito dat er in hun toetsen ook steeds meer naar toepassing (of inzicht) wordt gevraagd, in onze toetsen dus ook. In het leermiddel van het Platform vind je het toepassen vooral terug in de praktijkopdrachten (daar staan ook vragen bij). Zowel toepassen 1 als 2. "