leermiddelen

Inleiding en demo omgeving

Het nieuwe examenprogramma in het vmbo vraagt om moderne, beroepsgerichte leermiddelen waarbij de praktijkopdrachten leidend zijn, ondersteund door relevante theorie. Docenten willen graag een goede balans tussen digitale en papieren middelen: praktijkopdrachten op papier en theorie digitaal.

De leermiddelen van het Platform zijn ontwikkeld door experts op onderwijskundig en vakinhoudelijk gebied van de ontwikkelcentra van branches en het bedrijfsleven. Sinds de zomer van 2020 is de layout van de praktijkopdrachten geüpdated en is de theorie in een nieuwe omgeving geplaatst met meer mogelijkheden voor o.a. toetsing.

DEMO omgeving
Heeft u interesse in de leermiddelen van het Platform vmbo BWI, neem dan contact op met de coördinator van het Platform in uw regio of vraag een demo account aan bij het Platform. Desgewenst kunt u een presentexemplaar van de praktijkopdrachten van een aantal modulen kosteloos krijgen.

Opbouw van het lesmateriaal

  • De set praktijkopdrachten bestaat uit 5 of 6 verschillende praktijkopdrachten per module. De laatste opdracht is een eindopdracht; daarmee kan getoetst worden of de leerling de module beheerst. Een groot deel van de sets is voorzien van werktekeningen op A3 formaat. Er zijn aparte sets praktijkopdrachten voor BB en KB / GL leerlingen.
  • De theorie is te vinden in BWInet (de online omgeving) en bestaat voor elke module uit ongeveer tien deeltaken (hoofdstukken). De theorie wordt regelmatig geupdate, waardoor die aansluit bij nieuwe ontwikkelingen in het examenprogramma en bedrijfsleven. De nieuwe leeromgeving biedt hier nog meer mogelijkheden voor. De theorie wordt ondersteund door (al dan niet aan te zetten) voice-over.
  • Elke module bevat oefentoetsen en een eindtoets. Deze is zowel in de nieuwe leeromgeving als in de toetsenbank terug te vinden.

Leermiddelen praktijkopdracht 1

De praktijkopdrachten en de theorie dekken samen het examenprogramma voor de betreffende module af.

Het copyright van alle content berust bij het Platform vmbo BWI. De content is uitsluitend bedoeld om een indruk te krijgen van het leermiddel BWI.