leermiddelen

FAQ Groepen en leerlingen beheren

Leerweg (BB  of KB/GL) default aan leerling toekennen of wijzigen
Ga als docent naar hamburgermenu (drie streepjes naast het vmbo-BWI logo) >  gebruikers > toevoegen. Vul op het tabblad ‘Optionele instellingen’ de leerweg in.

Leerweg (BB of KB/GL) voor een specifieke module toekennen of wijzigen
Ga als docent naar ‘licenties’ en klik vervolgens bij leerling op het paarse bolletje. In de pop-up kunt u door het aanklikken van het balkje met de leerweg voor die module de leerweg opgeven of aanpassen.

Groep aanmaken en gebruikers toevoegen 
Ga als docent naar hamburgermenu (drie streepjes naast het vmbo-BWI logo) >  groepen > toevoegen. Vul de gegevens in en selecteer de Docenten en Deelnemers (leerlingen) die bij die groep horen. Deze screencapture laat zien hoe u groepen kunt aanmaken en beheren.

Leerlingen (of docenten) aan een groep toevoegen of eruit halen
Ga als docent naar hamburgermenu (drie streepjes naast het vmbo-BWI logo) >  groepen. Klik achter de groep (bij de drie puntjes) op Bewerken. Voeg Docenten of Deelnemers (leerlingen) toe of verwijder ze. Klik op opslaan.

Groepsnaam aanpassen
Ga als docent naar hamburgermenu (drie streepjes naast het vmbo-BWI logo) >  groepen. Klik achter de groep (bij de drie puntjes) op Bewerken. Wijzig de Titel en klik op opslaan.

Leerlingen verwijderen per stuk (inactief maken)
Ga als docent naar hamburgermenu (drie streepjes naast het vmbo-BWI logo) > Gebruikers. Klik achter de leerling (bij de drie puntjes) op 'Verwijderen'. Deze verwijdering kan nog een beperkte tijd via het tabblad ‘Inactieve gebruikers’ ongedaan gemaakt worden (de inactieve gebruikers worden van tijd tot tijd automatisch verwijderd). 

Leerlingen verwijderen in bulk (inactief maken)
Ga als docent naar hamburgermenu (drie streepjes naast het vmbo-BWI logo) > Gebruikers. Selecteer een groep en ga onderaan het scherm naar Bulk-acties uitvoeren. Selecteer Verwijderen en klik op Toepassen. Deze verwijdering kan nog een beperkte tijd via het tabblad ‘Inactieve gebruikers’ ongedaan gemaakt worden (de inactieve gebruikers worden van tijd tot tijd automatisch verwijderd). 

(Lege) groep verwijderen
Ga als docent naar hamburgermenu (drie streepjes naast het vmbo-BWI logo) >  groepen. Klik achter de groep (bij de drie puntjes) op Verwijderen. Als je de groep en de leerlingen erin wilt verwijderen heeft het de voorkeur eerst de leerlingen in bulk te verwijderen en daarna de groep.

Leerlingen terugzetten die per ongeluk verwijderd zijn 
Ga als docent naar hamburgermenu (drie streepjes naast het vmbo-BWI logo) > Gebruikers > tabblad ‘Inactieve gebruikers’. Klik achter de leerling (bij de drie puntjes) op Herstellen. Dit kan een beperkte tijd na het Inactief maken (de inactieve gebruikers worden van tijd tot tijd automatisch verwijderd). 

Leerlingen definitief verwijderen 
Ga als docent naar hamburgermenu (drie streepjes naast het vmbo-BWI logo) > Gebruikers > tabblad ‘Inactieve gebruikers’. Klik achter de leerling (bij de drie puntjes) op Permanent verwijderen. Dit is definitief en kan niet hersteld worden.

Leerling overzetten naar een andere school
Als een leerling naar een andere school gaat kunt u via platform@vmbo-bwi.nl de licenties en voortgang van de leerling over laten zetten naar de nieuwe school. We hebben dan nodig: naam leerling, groep, oude schoolnaam, nieuwe schoolnaam en oude en nieuwe docentnaam.

Dubbele leerling accounts
Heeft u leerlingen met twee accounts, waarvan een zonder licenties? Dan kun u dat account eenvoudig in de prullenbak zetten. Heeft de leerling twee accounts waarbij op allebei licenties staan, laat ze dan door de supportdesk samenvoegen.

Spontaan tweede account
Alleen van toepassing als u uw leerlingen in laat loggen met gebruikersnaam en wachtwoord. Ziet u spontaan een tweede account ontstaan voor een leerling, dan heeft die leerling zich (per ongeluk) aangemaakt door te klikken op de button ‘Inloggen met Kennisnet’. U kunt dat account (waar dus ook geen licenties op staan) eenvoudig verwijderen naar de prullenbak.

Bericht aan een of meerdere losse gebruikers sturen
ls de mailadressen van uw leerlingen goed staan*, kunt u een berichtje aan een of meerdere gebruikers sturen. Ga als docent naar het hamburgermenu (drie streepjes naast het vmbo-BWI logo) > gebruikers. Selecteer een of meerdere gebruikers (ze worden blauw) en kies onderaan het scherm bij 'Bulk-acties uitvoeren' voor E-mail. Verstuurde berichten bekijken: ga naar hamburgermenu > Verzonden berichten.*Bij leerlingen aangemaakt via Kennisnet / Entree wordt standaard (vanwege AVG) hun mailadres niet overgenomen. Hoe u dit kunt aanpassen, leest u in dit artikel.

Groepsberichten versturen en bekijken
Als de mailadressen van uw leerlingen goed staan*, kunt u een berichtje aan een groep sturen. Ga als docent naar het hamburgermenu (drie streepjes naast het vmbo-BWI logo) > groepen > drie puntjes achter de groep > Groepsbericht. Verstuurde groepsberichten bekijken: ga naar hamburgermenu > groepsberichten.
*Bij leerlingen aangemaakt via Kennisnet / Entree wordt standaard (vanwege AVG) hun mailadres niet overgenomen. Hoe u dit kunt aanpassen, leest u in dit artikel.

Voortgang bekijken
Informatie over het bekijken van de voortgang vindt u in de FAQ Voortgang en overige.

Niet alle groepen zichtbaar onder 'Mijn groepen'
U ziet onder de button 'Mijn groepen' alleen de groepen waar u als gebruiker aan toegevoegd bent. Onder voortgang ziet u alle groepen in uw organisatie. Voor het toevoegen van een docent aan een groep: kijk hierboven bij 'Leerlingen (of docenten) aan een groep toevoegen'