leermiddelen

FAQ Leerlingbeheer

Leerweg (BB  of KB/GL) default aan leerling toekennen of wijzigen
Ga als docent naar hamburgermenu (drie streepjes naast het VMBO logo) >  gebruikers > toevoegen. Vul op het tabblad ‘Optionele instellingen’ de leerweg in.

Leerweg (BB of KB/GL) voor een specifieke module toekennen of wijzigen
Ga als docent naar ‘licenties’ en klik vervolgens bij leerling op het paarse bolletje. In de pop-up kunt u de leerweg voor die module opgeven of aanpassen. Klik op opslaan.

Groep aanmaken en gebruikers toevoegen 
Ga als docent naar hamburgermenu (drie streepjes naast het VMBO logo) >  groepen > toevoegen. Vul de gegevens in en selecteer de Docenten en Studenten (leerlingen) die bij die groep horen.

Leerlingen aan een groep toevoegen of eruit halen
Ga als docent naar hamburgermenu (drie streepjes naast het VMBO logo) >  groepen. Klik achter de groep (bij de drie puntjes) op Bewerken. Voeg Studenten (leerlingen) toe of verwijder ze. Klik op opslaan.

Leerlingen verwijderen (inactief maken)
Ga als docent naar hamburgermenu (drie streepjes naast het VMBO logo) > Gebruikers. Klik achter de leerling (bij de drie puntjes) op 'Verwijderen'. Deze verwijdering kan nog een beperkte tijd via het tabblad ‘Inactieve gebruikers’ ongedaan gemaakt worden (de inactieve gebruikers worden van tijd tot tijd automatisch verwijderd). 

Leerlingen terugzetten die per ongeluk verwijderd zijn 
Ga als docent naar hamburgermenu (drie streepjes naast het VMBO logo) > Gebruikers > tabblad ‘Inactieve gebruikers’. Klik achter de leerling (bij de drie puntjes) op Herstellen. Dit kan een beperkte tijd na het Inactief maken (de inactieve gebruikers worden van tijd tot tijd automatisch verwijderd). 

Leerlingen definitief verwijderen 
Ga als docent naar hamburgermenu (drie streepjes naast het VMBO logo) > Gebruikers > tabblad ‘Inactieve gebruikers’. Klik achter de leerling (bij de drie puntjes) op Permanent verwijderen. Dit is definitief en kan niet hersteld worden.

Groepsnaam aanpassen
Ga als docent naar hamburgermenu (drie streepjes naast het VMBO logo) >  groepen > Klik achter de groep (bij de drie puntjes) op Bewerken. Wijzig de Titel en klik op opslaan.