leermiddelen

Meer leermiddel, lagere prijs

Meer leermiddel, lagere prijs

De leermiddelen die het Platform maakt worden veel besteld. Dat stelt het Platform in staat om zowel een prijsverlaging (per direct) als een grote update door te voeren.

Prijsaanpassing
De oorspronkelijke netto prijs van de leermiddelen is in 2018 verlaagd om een BTW aanpassing geen gevolgen te laten hebben voor scholen. Per 1 mei 2019 is het mogelijk de prijs verder te verlagen met 10% van 30,50 naar 27,40 per module (ex BTW) voor leden. De nieuwe prijzen vindt u in de bestelmodule.

Grote update theorie in BWInet
Naast de prijsverlaging is het mogelijk een grote update plaats te laten vinden. Voor BWInet kijken we naar een systeem dat gebruiksvriendelijker is in het direct verbeteren van eventuele onjuistheden, makkelijker inloggen, goed inzicht in de voortgang en visueel aantrekkelijker voor leerlingen. Inhoudelijk wordt de theorie aan het nieuwe examenprogramma aangepast, onjuistheden verbeterd, de tekst voor BB leerlingen vereenvoudigd en komen er meer toetsmogelijkheden.

Update praktijkopdrachten
Ook de praktijkopdrachten worden aangepast, mede op basis van uw input in het onderzoek. De layout wordt ruimer, er komt een groter lettertype en uiteraard verwerken we onjuistheden. Zowel voor de praktijkopdrachten als voor de theorie wordt het voor ons makkelijker om tussentijds opmerkingen of actualiteiten te verwerken.