leermiddelen

FAQ Bestellen en levering licenties

Bestellen en levering licenties:

  • Het contact voor vragen over licenties en inloggen in BWInet verloopt via klantsuppport (van Concreet onderwijsproducten). Zij beheren de inlog voor docenten en de licenties voor leerlingen, inclusief de procedure om BWInet te activeren.
  • Een leerlinglicentie is leerlinggebonden en geldig voor 30 maanden, met een kosteloze verlenging. Dus voor een vaste prijs heeft u gedurende de hele opleiding van een individuele leerling toegang tot het lesmateriaal.
  • Licenties zijn bestelbaar als leerlinglicentie voor alle vier profielmodulen, voor losse profielmodulen en keuzevakken. Hoe te bestellen leest u hier.
  • Lid en niet-lidscholen kunnen ook losse modules bestellen voor andere dan BWI leerlingen.
  • De school krijgt de beschikking over haar eigen gepersonaliseerde omgeving. Na uw eerste aanmelding neemt de klantsupport contact met u op over de toegang voor de docenten en een logo van de school. Daarna volgen de licenties voor de leerlingen, deze worden per mail aan de docent gestuurd, die ze aan de leerling uitreikt of toekent.
  • De theorieomgeving in BWInet is webgebaseerd, er hoeft niets geïnstalleerd te worden op school. Docenten en leerlingen hebben 24/7 op elke locatie waar internet is toegang tot BWInet.
  • Leerlingen loggen in met een gebruikersnaam en wachtwoord, advies om deze als docent ook te bewaren. Tip: gebruik het e-mailadres van de leerlingen dat ze op school nodig hebben en een wachtwoord dat ook voor andere omgevingen op school gebruikt wordt.
  • Een leerling kan gelijktijdig van meerdere modules gebruik maken. De enige voorwaarde is dat de module aan de leerling toegekend is met de registratiecode.