leermiddelen

Lesmateriaal voor Infra

Er zijn op dit moment nog geen nieuwe leermiddelen voor de keuzevakken Infra beschikbaar. Dat komt omdat docenten in een inventarisatie aangegeven hebben aan welke keuzevakken het meeste behoefte is en Infra niet bij de eerste 8 voorkomt.

Er is in het Infra project echter nog wat financiering beschikbaar en daar kunnen lesmaterialen voor een keuzevak infra deels mee bekostigd worden. Er is echter nog aanvullende financiering nodig. Het Platform bekijkt de mogelijkheden.

In de tussentijd kan gebruik gemaakt worden van de boeken zoals die tijdens de pilot Infra ontwikkeld zijn. Deze zijn bij Concreet te bestellen. Eerder is in het kader van een onderzoek gekeken waar de overlap zit en het blijkt dat de huidige boeken een groot gedeelte van de nieuwe infra keuzevakken afdekken. Zie daarvoor deze bijlage.