leermiddelen

Inleiding en demo omgeving

Het nieuwe examenprogramma in het vmbo vraagt om moderne, beroepsgerichte leermiddelen waarbij de praktijkopdrachten leidend zijn, ondersteund door relevante theorie. Docenten willen graag een goede balans tussen digitale en papieren middelen: praktijkopdrachten op papier en theorie digitaal.

Het Platform laat de leermiddelen ontwikkelen door experts op onderwijskundig en vakinhoudelijk gebied van de ontwikkelcentra van branches en het bedrijfsleven en met veel, heel veel input van docenten in het vmbo (en mbo).

Leermiddelen praktijkopdracht 1

DEMO omgeving

Mocht u interesse hebben in de leermiddelen van het Platform vmbo BWI, neem dan contact op met de coördinator van het Platform in uw regio (scroll naar beneden op die pagina voor hun telefoon en mailgegevens). Zij kunnen voor u een tijdelijk account aanvragen voor de theorie omgeving en aangeven hoe u een docentexemplaar van de praktijkopdrachten met 50% korting kunt aanschaffen in de webshop.

Het copyright van alle content berust bij het Platform vmbo BWI. De content is uitsluitend bedoeld om een indruk te krijgen van het leermiddel BWI.

Opbouw van het lesmateriaal

In de presentaties door de lesstofontwikkelaars tijdens de kick-of op 7 oktober 2015 is de opbouw van de leermiddelen uiteen gezet. 

De set praktijkopdrachten bestaat uit 6 (profieldelen) of 5 (keuzevakken) praktijkopdrachten. De laatste opdracht is een eindopdracht; daarmee kan getoetst worden of de leerling de module beheerst. De praktijkopdrachten samen dekken het examenprogramma voor de betreffende module af. Er zijn aparte sets praktijkopdrachten voor BB en KB leerlingen, laatstgenoemde is ook geschikt voor GL.

Bij elke opdracht is een tekening ontwikkeld. Een aantal tekeningen bevat een tekenopdracht om verder uit te werken in een CAD tekenprogramma.

De theorie is te vinden in BWInet (de online omgeving) met voor elke module een set met ongeveer tien deeltaken. In de theorie is rekening gehouden met alle actuele bouwbesluiten, alsook de energievoorwaarden. Daarmee worden leerlingen goed voorbereid op de realiteit van de arbeidspraktijk. Maar ook traditionele technieken, zoals een strokenfundering, maken deel uit van het lesmateriaal. De theorie in de digitale omgeving wordt ondersteund door voice-over.

Elke module bevat een theoretische eindtoets. Deze is terug te vinden in de toetsenbank van het Platform en op dezelfde wijze als bijvoorbeeld de Basisveiligheid eindtoets toe te passen.