leermiddelen

Meer informatie en downloads

Op verschillende momenten heeft het Platform informatiebijeenkomsten verzorgd over de leermiddelen. De presentaties en een korte toelichting op de inhoud is hieronder te vinden. Het betreft:

 • Tips en tops van de eerste ervaringsdeskundigen
 • Studiemiddag leermiddelen in juni en september 2016
 • Leermiddelen kick-off op 7 oktober 2015

Tips en tops van de eerste ervaringsdeskundigen

Gert Kramer (Nuborgh College), Theo van Kempen (Eldecollege) en Gerard Schrooten (CSG Reggesteyn) beantwoorden 10 vragen over het nieuwe programma en de BWI leermiddelen:

 1. Met hoeveel leerlingen is de school in 2015 - 2016 van start gegaan? 
 2. Wat is er aan voorlichting en / of LOB gedaan?
 3. Hoe heeft de afdeling de directie overtuigd van het gaan gebruiken van de leermiddelen van het Platform?
 4. Wat zijn de beste punten uit het nieuwe programma?
 5. Wat wordt gemist en zou aangevuld moeten worden?
 6. Wat waren de knelpunten bij het inrichten van lokalen en aanschaf van voorzieningen?
 7. Wordt er samengewerkt met bedrijven of roc's in de regio?
 8. Hoe reageren de leerlingen en ouders op de praktijkopdrachten?
 9. Hoe zijn de ervaringen met de supportdesk?
 10. Heb je nog aanvullende tips voor collega-docenten?

Download hier de tips en tops van de Gert, Theo en Gerard

Studiemiddag leermiddelen in juni / september 2016

Profielmodule 3 en 4 krukje

Op de studiemiddag werden docenten in een aantal workshops meegenomen in het gebruik van de theorie in BWInet, en de organisatie van en inspiratie bij de praktijkopdrachten. 

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw regiocoördinator. 

Leermiddelen kick-off oktober 2015.

Tijdens de kick-off van het leermiddelenproject bij Bouwend Nederland in Zoetermeer hebben de ontwikkelteams een presentatie gegeven over de inhoud van de lesstof en de werking van de digitale leeromgeving. Een vertegenwoordiger van een pilotschool gaf de eerste ervaringen met de leeromgeving. De presentaties kunt u hieronder downloaden.