leermiddelen

Docentlicentie in BWInet verloopt (niet)

Docentlicentie in BWInet verloopt (niet)

Om te voorkomen dat BWInet vervuilt raakt met accounts die niet meer gebruikt worden, ontvangt u na 30 maanden een bericht dat de toegang verloopt. U kunt uw docentaccount eenvoudig kosteloos vernieuwen.

Docenten wisselen wel eens van school of gaan met pensioen en melden zich meestal niet af waardoor accounts onbeperkt in BWInet zouden blijven zitten. Daarom zit aan elke account een verloopdatum van 30 maanden, ook aan docentaccounts. Dan ontvangt u de melding die aan het einde van dit bericht staat. Zo houden we het aantal gebruikers in het BWInet actueel.

U kunt uw account eenvoudig verlengen door de mail die u automatisch een keer krijgt aan klantsupport@vmbo-bwi.nl door te sturen met verzoek om verlenging. Dat is (uiteraard) kosteloos.

Leerlingaccounts verlopen op vergelijkbare wijze. Bij hen is dat echter gekoppeld aan licenties. Deze zijn standaard ook 30 maanden geldig, maar blijft een leerling bijvoorbeeld zitten, dan worden ook deze op verzoek kosteloos verlengd.

De melding die u ontvangt luidt:

Uw toegang tot BWInet voor <school> verloopt op <datum>. Na deze datum kunt u geen gebruik meer maken van BWInet.

Om ervoor te zorgen dat in BWInet alleen actieve gebruikers zitten, zit aan elke licentie een einddatum. Een maand voor de einddatum informeren we u via deze automatisch gegenereerde mail daarover. Mocht u een actieve gebruiker zijn, dan kunt u ons middels het doorsturen van deze mail laten weten dat de licentie verlengd moet worden. Richt deze mail aan klantsupport@vmbo-bwi.nl.